ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ

Բանակի ակունքներում՝ ՄԱՍ I

Բանակի ակունքներում՝ ՄԱՍ I

Բանակի ակունքներում՝ ՄԱՍ I

ԲԱՆԱԿԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ

Հայոց անկախ պետականության՝ Հայաստանի 1-ին հանրապետության  կայացման ամենազորեղ կռվաններից մեկը սեփական ազգային բանակի ստեղծումն էր: Ուստի 1917 թ.  վերջին և 1918 թ. սկզբին  կազմավորված  հայկական առանձին  բանակային   կորպուսն արմատապես  վերակառուցվեց: 1918 թ. սեպտեմբերին  այն լուծարվեց և կազմվեց  դիվիզիա՝ գեներալ Մովսես  Սիլիկյանի  հրամանատարությամբ: Դիվիզիայի զորայինների ընդհանուր թիվը հասնում էր 16 հազարի: 1919 թ. ապրիլի 25-ին ստեղծվեց զինվորական խորհուրդ` գեներալ Թովմաս Նազարբեկյանի գլխավորությամբ, ով ստանձնեց նաև բանակի սպարապետությունը: Հանրապետության ռազմական նախարարն էր գեներալ Հովհաննես Հախվերդյանը:

Կազմալուծվեցին ՀՀ տարածքում գտնվող կամավոր հայդուկային խմբերը:  1919 թ. հայկական բանակը վերակառուցվեց   զորքի կառավարման համար ավելի հարմար միավորների` բրիգադների և գնդերի: Արդեն 1920 թ. հունվարին հանրապետության զորքի թիվը հասնում էր 25 հազարի, աշնանը` թուրք-հայկական պատերազմի շրջանում, շուրջ 40 հազարի, այդ թվում` 33 գեներալ և 2000-ից ավելի սպա:

ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍԻ ՊԱՏԿԵՐԱՍՐԱՀ