Օգտակար տեղեկություն

Տոմսեր

Թանգարանն առաջարկում է մուտքի տոմսեր և շրջայց` բացատրությամբ: Մուտքի տոմսերը կարելի է ձեռք բերել թանգարանի դրամարկղից ինչպես նաև նախապես` գնելով էլեկտրոնային տոմս թանգարանի պաշտոնական կայքից: Թանգարանի կայքից առցանց կարող եք գնել և մուտքի տոմս, և շրջայց բացատրությամբ: Գնված տոմսերը չեն վերադարձվում:

 • Մուտքի տոմսի արժեքը՝ 2000 դրամ
 • ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող կենսաթոշակառուների, փախստականների համար` 1000 դրամ
 • Ուսանողների համար` 500 դրամ
 • Աշակերտների համար` 300 դրամ
 • Հայերեն բացատրությամբ շրջայցի արժեքը՝  3000 դրամ
 • Ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, իտալերեն շրջայցի արժեքը`  5000 դրամ

*անձը և կարգավիճակը հաստատող փաստաթղթի առկայությունը պարտադիր է (կենսաթոշակառու, փախստական, ուսանող)

Շրջայց բացատրությամբ և խմբակային այցեր

Բացատրությամբ շրջայցի տոմս կարելի է գնել թանգարանի դրամարկղից այցելության օրը: Բացատրությամբ շրջայցերը անցկացվում են Հայաստանի պատմության թանգարանի էքսկուրսիոն աշխատանքների կազմակերպման բաժնի կողմից բոլոր աշխատանքային օրերին:  Առաջարկվում են բացատրությամբ շրջայցեր՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, իտալերեն լեզուներով:

Բացատրությունն ընդգրկում է թանգարանի ամբողջ ցուցադրությունը, որը ներկայացնում է Հայաստանի մշակույթի և պատմության ամբողջական պատկերը նախապատմական ժամանակներից` 1.8 միլիոն տարի առաջ, մինչև մեր օրերը: Շրջայցը սկսվում է ճիշտ նշանակված ժամին:

Բացատրությամբ շրջայց կարելի է նախապես ամրագրել հետևյալ տարբերակներով.

Խմբակային այցերի դեպքում մեկ խմբում այցելուների  առավելագույն քանակը  չպետք է գերազանցի 25-ը, բացառությամբ դպրոցական տարիքի երեխաների խմբերի:

Տոմսերի առցանց գնում

 • Թանգարանի պաշտոնական կայքից  առցանց կարող եք գնել տոմս և բացատրությամբ տոմս:
 • Տոմսի առցանց գնման պրոցեսի ավարտից հետո Ձեր էլեկտրոնային հասցեին կստանաք էլեկտրոնային տոմս:
 • Էլեկտրոնային տոմսը կարող եք ներկայացնել թանգարան թե տպագիր, թե էլեկտրոնային տարբերակով:
 • Տոմսերի առավելագույն քանակը մեկ առցանց գնման դեպքում  չպետք է գերազանցի 25-ը:
 • Խմբային այցի դեպքում էլեկտրոնային տոմսեր գնելիս չի պահանջվում նշել բոլոր այցելուների անունները, բոլոր էլեկտրոնային տոմսերը կլինեն գնումը կատարողի անունով և պիտի օգտագործվեն նույն օրը:
 • Գնված տոմսը (բացառությամբ բացատրությամբ տոմսի) 180 օրվա ընթացքում` սկսած գնման պահից, թանգարան  մեկանգամյա մուտքի հնարավորություն է տալիս:
 • Տոմսը թույլ է տալիս մուտք գործել թանգարանի բոլոր սրահներ:
 • Հնարավոր չէ կատարել անվճար այցելության արտոնությամբ տոմսերի առցանց գնում. անվճար տոմսեր կարող եք ձեռք բերել դրամարկղից` ներկայացնելով անձը և կարգավիճակը հաստատող փաստաթղթերը (անվճար այցելության արտոնությամբ տոմսերի մասին տեղեկություն կարդացեք ստորև):
 • Բացատրությամբ շրջայցի առցանց գնումը հնարավոր է միայն առաջարկված ժամերին:
 • Շրջայցը սկսվում է ճիշտ նշանակված ժամին:
 • Հանդիպման վայրն է թանգարանի գլխավոր մուտքը:
 • Նշանակված ժամից ուշանալու դեպքում այցելուն կարող է կորցնել  բացատրությամբ շրջայցին մասնակցելու հնարավորությունը, բայց կարող է մուտք գործել թանգարան:
 • Առցանց գնված տոմսերը չեն վերադարձվում:

Անվճար արտոնությամբ տոմսեր

Անվճար այցելության արտոնությունից օգտվում են (անձը և կարգավիճակը հաստատող փաստաթղթի առկայությունը պարտադիր է)`

 •  Թանգարանների միջազգային խորհրդի անդամները (ԻԿՕՄ), թանգարանների աշխատողները, երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաները, հատուկ խնամքի և կենցաղային սպասարկման կարիք ունեցող ծերերը, Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մասնակիցները (Հայաստանի Հանրապետության և նախկին ԽՍՀՄ պետությունների), Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքներում մարտական գործողությունների ժամանակ ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զոհված զինծառայողների ընտանիքների անդամները, հաշմանդամները` 1-ին խմբի (ուղեկցողի հետ), հաշմանդամները` 2-րդ և 3-րդ խմբերի (առանց ուղեկցողի), աղքատության (ընտանեկան) նպաստի համակարգում ընդգրկված նպաստառուները, բազմազավակ ընտանիքների երեխաները, ժամկետային զինծառայողները, Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ շրջանների դպրոցական տարիքի երեխաները (նախօրոք ներկայացված հայտերի հիման վրա), լրագրողները` աշխատանքային պարտականությունները կատարելիս, նախադպրոցական տարիքի երեխաները  աշխատանքային բոլոր օրերին,
 • Պետական պաշտոնական պատվիրակությունները,
 • ՀՀ քաղաքացիները  յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը (բացառությամբ` մայիս և սեպտեմբեր ամիսների),
 • Դպրոցական խմբեր ուղեկցող դասվարը աշխատանքային բոլոր օրերին: