Ե. Բայբուրթյան Հայաստանի հնագույն մշակույթներ հաջորդականությունը հնագիտական նյութի հիման վրա, Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 2011. /ռուսերեն/