Ե. Մուշեղյան Հայերեն արձանագրությամբ առարկաներ, Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 1964.