Գ. Գրիգորյան Հայաստանի վաղ միջնադարյան քառանիստ կոթողները, Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 2012. - 288 էջ /հայերեն-անգլերեն-ռուսերեն/ _ «Հայաստանի վաղ միջնադարյան քառանիստ կոթողները» մենագրությունն առաջին համալիր ուսումնասիրությունն է, ուր ի մի են բերվել 252 քառանիստ կոթող Հայաստանից, Արևմտյան Հայաստանից (Թուրքիա), Վրաստանից, Լեռնային Ղարաբաղից: Մինչ օրս հրատարակված 89 կոթողների հետ մեկտեղ առաջին անգամ գիտական շրջանառության մեջ են դրված 163 քառանիստ կոթողներ, որոնց մեջ են նաև հեղինա [...]