Խ. Մուշեղյան Դրամական շրջանառությունը Հայաստանում մ.թ.ա 5-մ.թ.14-րդ դդ., Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 1983.

  Խ․ Մուշեղյան Հայաստանի դրամական գանձերը, Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 1973.