Աստվածամոր հնագույն պատկերագրություն Զ. Թառայան Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 2012. -208էջ /ռուսերեն/ — Մենագրության մեջ  ի հայտ են գալիս Աստվածամոր պաշտամունքի պատմականորեն ձևավորված հնագույն արտացոլումները, որպես կրոնական պատկերացումների վաղ ձևեր՝ վերականգնված հիմնականու [...]