ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ

Դաշույն

Սեպաձև շեղբով միաձույլ դաշույն է: Երկսայր է՝ երկու երեսից զարդարված ակոսներով, որոնց միջև գալարվող օձի մեկական ռելյեֆներ են: Շեղբի վերին՝ լայնացող մասում, փորագրված է վազող պարույր: Դաստակը խողովակաձև է՝ կիսագնդաձև գլխիկով:

Հավաքածու : Հնագիտական հավաքածու

Ցուցասրահ : Միջին Բրոնզի Դար Ք.ա. XXIII-XV դդ., Ուշ Բրոնզի Դար Ք.ա. XV-XI դդ.

Ժամանակաշրջան : Ք.ա. XIII–XII դդ.

Տարածաշրջան : Արթիկ (Շիրակ)

Նյութ : բրոնզ

Ինվենտար # : 2346/331