ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ

Կարպետ

Մեկ ամբողջական կտորից բաղկացած կարպետը գործված է բարդ օղակաճիտ եղանակով: Մակերեսին չորս շարքով մեծ վիշապ օձերի պատկերներ են: Ընդգծված են դրանց իրանի թեփուկները,  աչքերը և պոչը: Վիշապ օձի կողքին գործված են երկգլխանի թռչունի պատկերներ: Կարպետն ավարտվում է ցանցկեն երիզով:

Հավաքածու : Ազգագրական հավաքածու

Ցուցասրահ : Հայկական Գորգարվեստ XIV-XX դդ.

Ժամանակաշրջան : Նոր շրջան (XIX դ. վերջ)

Տարածաշրջան : Արցախ (Հադրութ)

Նյութ : Բուրդ

Ինվենտար # : 11178