Հավաքածու : Ազգագրական հավաքածու Դարաշրջան ։ 17-18-րդ դարեր Տարածաշրջան : Կովկաս Նյութ : Պողպատ Ինվենտար # : 4034

Հավաքածու : Ազգագրական հավաքածու Դարաշրջան ։ 17-18-րդ դարեր Տարածաշրջան : Պարսկաստան Նյութ : Պողպատ Ինվենտար # : 4211

Պատկանել է ԽՍՀՄ հերոս Հովհաննես Իսակովին։ Հավաքածու : Ազգագրական հավաքածու Դարաշրջան ։ 1919 թ․ Տարածաշրջան : Իտալիա Նյութ : Պողպատ, պլաստմասսա Ինվենտար # : 11753/67

Պատկանել է ԽՍՀՄ կրկնակի հերոս Հովհաննես Բաղրամյանին, ունի անվանական գրություն՝ «Пистолет маршала Советского союза И. Х. Баграмяна»։ Հավաքածու : Ազգագրական հավաքածու Դարաշրջան ։ 1943 Տարածաշրջան : ԽՍՀՄ, Տուլա Նյութ : Պողպատ, պլաստմասսա Ինվենտար # : 11753/74

Նեղ հիմնադաշտի երկայնքով տեղադրված են հինգ կեռազարդ շեղանկյունիներ՝ ներսում երկրաչափական նախշերով: Շրջագոտու շերտերը հարդարված են ոճավորված շուշանների, երկճյուղ ծիլերի, տերևների և ալիքաձև նախշերի պատկերներով: Հավաքածու : Ազգագրական հավաքածու Դարաշրջան ։ 19-րդ դար Տարածաշրջան : Նախիջևան Ն [...]

Գորգի հիմնադաշտի երկայնքով տեղադրված են ութաթև երեք բազմագույն վահաններ: Գորգադաշտի տարբեր հատվածներում տեղադրված են կեռազարդ, խաչաձև, աստղաձև նախշեր: Գորգն ունի երեք եզրագոտի։ Հավաքածու : Ազգագրական հավաքածու Դարաշրջան ։ 1894 Տարածաշրջան : Կապան Նյութ : Բուրդ Ինվենտար # : 10456

Գորգադաշտի վրա՝ երկայնքով, սպիտակ երիզների մեջ ամփոփված են խաչակենտրոն երեք ութանիստ մեդալիոններ: Գորգը բոլորված է երկրաչափական և բուսական պատկերներով հարդարված երկու լայն շրջագոտիներով և երկու նեղ զարդագոտիներով։ Հավաքածու : Ազգագրական հավաքածու Դարաշրջան ։ 19-րդ դար Տարածաշրջան : Գանձա [...]

Գորգադաշտի կենտրոնում դասավորված են քառաթև չորս մեդալիոններ: Գորգն ունի երեք եզրագոտի․ ներքին՝ նեղ գոտու երկայնքով Տ-ձև նախշեր են: Սպիտակ հիմնագույնով արտաքին գոտին հարդարված է գինու բաժակ կոչվող պատկերով։ Հավաքածու : Ազգագրական հավաքածու Դարաշրջան ։ 19-րդ դարի վերջ Տարածաշրջան : Արցախ Ն [...]

Այս խմբի գորգերը, ինչպես նաև ներկայացված օրինակը, ունեն կարմիր հիմնագույն։ Գորգադաշտում պատկերված են ձիեր, շներ, նվագող տղամարդկանց պատկերներ: Գորգը երիզված է երեք զարդագոտիով: Երկու նեղ զարդագոտիների մեջ թեք գծանախշերի շղթաներ են: Ունի հայատառ արձանագրություն: Հավաքածու : Ազգագրական հավ [...]

Ներկայացված օրինակի հիմնադաշտի կենտրոնում խաչաձև հորինվածք է, անկյուններում կան թռչնակերպ նախշեր: Խաչաձև հորինվածքի մեջ՝ կենաց ծառեր են, վիշապանման զարդանախշեր: Գորգն ունի երեք շրջագոտի: Հավաքածու : Ազգագրական հավաքածու Դարաշրջան ։ 1915 թ․ Տարածաշրջան : Եղեգնաձոր Նյութ : Բուրդ Ինվենտար # [...]