Այս խմբի գորգերը, ինչպես նաև ներկայացված օրինակը, ունեն կարմիր հիմնագույն։ Գորգադաշտում պատկերված են ձիեր, շներ, նվագող տղամարդկանց պատկերներ: Գորգը երիզված է երեք զարդագոտիով: Երկու նեղ զարդագոտիների մեջ թեք գծանախշերի շղթաներ են: Ունի հայատառ արձանագրություն: Հավաքածու : Ազգագրական հավ [...]

Ներկայացված օրինակի հիմնադաշտի կենտրոնում խաչաձև հորինվածք է, անկյուններում կան թռչնակերպ նախշեր: Խաչաձև հորինվածքի մեջ՝ կենաց ծառեր են, վիշապանման զարդանախշեր: Գորգն ունի երեք շրջագոտի: Հավաքածու : Ազգագրական հավաքածու Դարաշրջան ։ 1915 թ․ Տարածաշրջան : Եղեգնաձոր Նյութ : Բուրդ Ինվենտար # [...]

Ներկայացված օրինակը Հայաստանի պատմության թանգարանում է պահվում 2011 թվականից։ Գորգը գործվել է 20-րդ դարի սկզբին՝ Արցախի Բերդաշեն գյուղի բնակիչ Նինա Առուստամյանի մոր ձեռքով՝ դստեր հարսանեկան ծեսի առիթով։ Գորգի կարմիր հիմնադաշտի վրա հորիզոնական դասավորված են սև, սպիտակ, շագանակագույն վեց ձ [...]

Ներկայացված օրինակի հիմնադաշտի կենտրոնում խաչաձև հորինվածք է, անկյուններում կան թռչնակերպ նախշեր: Խաչաձև հորինվածքի մեջ՝ կենաց ծառեր են, վիշապանման զարդանախշեր: Գորգն ունի երեք շրջագոտի: Հավաքածու : Ազգագրական հավաքածու Դարաշրջան ։ 19-րդ դարի վերջ Տարածաշրջան : Գորիս Նյութ : Բուրդ Ինվենտ [...]

Նման օրինակները հայազգի հետազոտողների շրջանում հայտնի են «Խաչխորան» անվամբ, տրվում է նաև «Միքայել» անունը՝ համաձայն այս խմբի մի օրինակի վրա առկա հայատառ նույնանուն արձանագրության։ Ներկայացված օրինակը ունի կարմիր հիմնագույն, երկու ամբողջական և մեկ ոչ ամբողջական խաչահիմք հորինվածքներ՝ յուր [...]

18-19-րդ դարերի սկզբի հայկական մետաղե /թանկարչեք և ոչ թանկարժեք մետաղներից պատրաստված/ զարդերից են վիշապներով վզնոցները, որոնք տարածված են եղել Կարինում, Կարսում, Ախալքալակում, Ախալցխայում, Ալեքսանդրապոլում, Բայազետում, Սասունում, Մուշում, Շատախում և այլուր։ Հավաքածու : Ազգագրական հավաքա [...]

Գլխի թասակը պատրաստված է դրվագման, դրոշմման ու սեղմելու եղանակներով։ Պատկերված են հրեշտակներ կամ սրբեր, երկրաչափական նախշեր ու գրություններ։ Հավաքածու : Ազգագրական հավաքածու Դարաշրջան ։ 19-րդ դար Տարածաշրջան : Ալաշկերտ Նյութ : Արծաթ Ինվենտար # : 6933

18-20-րդ դարերում զարդերը հայկական անբաժան մասն են եղել։ Ոչ պակաս գեղագիտական արժեք ունեին մատանու տուփերը, որոնք երբեմն իրենց մի երեսին, ինչպես Բարձր Հայքի կանացի գոտիների դեպքում, ունենում են  «Ի վաելումն ․․․» արձանագորություն։ Հավաքածու : Ազգագրական հավաքածու Դարաշրջան ։ 1864 թ․ Տարած [...]

Այսպիսի թասերը հիմնականում անզարդ են, սակայն առանձնահատուկ են նրանով, որ գրեթե միշտ ունենում են նվիրատվական կամ հուշային բնույթի արձանագրություններ և թվագրում։ Ներկայացված պնակի վրա կա արձանագրություն․ «Յիշատակ էՆազուլին ի դուռն սուրբ Էջմիածնայ, ձեռամբ սրբազան Ոհան վարդապետին, ՌՃՁԹ-ին»։ [...]

Սինին օգտագործվել է որպես ճաշասեղան։ Ամբողջ մակերեսով մեկ արված գեղազարդումը՝ աստղածաղիկ, նշանախշեր, խորհրդանշում են պտղաբերություն, հավերժություն։ Հավաքածու : Ազգագրական հավաքածու Դարաշրջան ։ 19-րդ դ․ վերջ - 20-րդ դ․ սկիզբ Տարածաշրջան : Արցախ Նյութ : Պղինձ Ինվենտար # : 8276/46