Սպիտակ բամբակյա սրբիչի երկու եզրերին վարդագույն, երկնագույն, կանաչ երանգավորմամբ մետաքսաթելերով և ոսկեգույն մետաղաթելով ասեղնագործված է հինգ անգամ կրկնվող զարդանախշ: Նավակաձև պատկերի կենտրոնում գույնզգույն թելերով, տարբեր ոճերի ասեղնագործությամբ բանված կլորավուն հորինվածք է, փշատերև ճյուղերով, գույնզգույն ծաղիկներով և տերևներով բոլորված: Սրբիչի եզրերին մետաղաթելով գծանախշի վրա նոճիների  շարան է մեկընդմեջ ծաղիկով և տնակով ընդմիջված: Հավաքածու : Ազգագրական հավաքածու Ժամանակաշրջան : Նոր շրջան (XIX [...]

Ունի գեղեցիկ հորինվածք` կենտրոնում ծաղկազարդ խաչի պատկերով: Կենտրոնը երիզված է հավասարաթև խաչերի և աստղերի պատկերներով: Կարպետի նկարի կանոններով հորինվածքն ունի շրջագոտի՝ բազմագույն շեղանկյունիներով: Որովայնը գրկող հատվածում ունի պտղաբերության խորհրդանիշ ծաղկազարդ ծիլերի պատկերներ: Հավաքածու : Ազգագրական հավաքածու Ժամանակաշրջան : Նոր շրջան (XIX դ.) Տարածաշրջան : Վասպուրական (Կառկառի գավառ) Նյութ : Բուրդ Ինվենտար # : 644

Թավշե զգեստը երկու մասից է: Վերնամասի առջևը բաց է, կոճկվում է: Երկու մասերն ունեն գույնզգույն բուսանախշեր: Աստառը սպիտակ բամբակե կտորից է: Հավաքածու : Ազգագրական հավաքածու Ցուցասրահ : Հայկական Ազգային Տարազ XVIII - XIX դդ. Ժամանակաշրջան : Նոր շրջան (1880թ.) Տարածաշրջան : Բարձր Հայք (Արաբկիր) Նյութ : Մետաքսաթել, թավիշ Ինվենտար # : 885, 886

Եզակի վերնազգեստը կանաչ թավշից է, ասեղնագործված ոսկեթելով: Երկու փեղկերին և թևքերին շքեղ ասեղնագործված են երկակի օձ-վիշապներ և ոճավորված կենաց ծառեր: Որպես հմայական պահպանակ օձը խորհրդանշում է արգասավորություն, պտղաբերություն, բարեբերություն, առատություն: Օձը ստորերկրյա և երկնային ջրերի խորհրդանիշն է և զգեստի կանաչ գույնի ներդաշնակությամբ խորհրդանշում է արթնացող բնություն: Ներքնազգեստը երկնագույն մետաքսից է, երիզված տրեզով, ոսկեթելով ասեղնագործված են ճյուղեր, զամբյուղներ: Կրծկալը մետաքսից է, ծաղ [...]

Բաց կանաչավուն հիմնագույնի վրա ասեղնագործված են դրվագներ  Հիսուսի կյանքից` Ավետում, Մկրտություն և Մոգերի երկրպագություն: Տեսարանները իրարից բաժանված են սյուներով, որոնց խոյակները զարդարված են թևավոր հրեշտակների գլուխներով: Վարագույրը եզերված է զմյուռնիացիների կողմից Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Աստվածատուր Ա  Համադանցուն (1715-1725) ընծայաբերման մասին թվակիր արձագրությամբ: Հավաքածու : Ազգագրական հավաքածու Ժամանակաշրջան : Նոր շրջան (1723 թ.) Տարածաշրջան : Գաղթավայրեր (Զմյուռնիա) Նյութ : Մետաքս Ինվենտա [...]

Կանացիակերպ դիմավոր անոթ է, ձեռքերը (կանթերը) հենված են որովայնի վերին մասին: Քիթը վերադիր է, աչքերը, բերանը արված են հախճապակու կտորներից: Երկու շար <<վզնոցին>>, <<գոտուն>>, թևերին ընդելուզված են հախճապակու կտորներ: Իրանի կենտրում մեծ, կլոր բացվածք է: Այսպիսի աղամանների մեջ պահվում էր ընտանիքի մի քանի ամսվա աղի պաշարը: Հավաքածու : Ազգագրական հավաքածու Ժամանակաշրջան : Նոր շրջան (XIX դ. վերջ) Տարածաշրջան : Արագածոտն (Ապարան) Նյութ : Կավ Ինվենտար # : 4277

Ուղղանկյունաձև սպիտակ մետաքսյա ծածկոցի վրա ասեղնագործված է  սյուժետային երկու տեսարան: Ծածկոցի մի կեսի վրա խորանի մեջ պատկերված է Հիսուսի հարության տեսարանը: Երուսաղեմը խորհրդանշող գմբեթավոր տաճարի առջևի պլանում պատկերված են Հիսուսի  գերեզմանին  այցի եկած յուղաբեր կանայք, որոնք զարմանքով տեսնում  են գերեզմանը  դատարկ: Կանանցից երկուսի ձեռքին մեկական սկիհ է՝ օծման համար բերած յուղով, երրորդ կնոջ ձեռքին փաթույթանման ինչ-որ առարկա: Ձախում թափուր գերեզմանն է` վրան  մակագրություն. «Է» (Էջմիածին): Գեր [...]

Մեկ ամբողջական կտորից բաղկացած կարպետը գործված է բարդ օղակաճիտ եղանակով: Մակերեսին չորս շարքով մեծ վիշապ օձերի պատկերներ են: Ընդգծված են դրանց իրանի թեփուկները,  աչքերը և պոչը: Վիշապ օձի կողքին գործված են երկգլխանի թռչունի պատկերներ: Կարպետն ավարտվում է ցանցկեն երիզով: Հավաքածու : Ազգագրական հավաքածու Ցուցասրահ : Հայկական Գորգարվեստ XIV-XX դդ. Ժամանակաշրջան : Նոր շրջան (XIX դ. վերջ) Տարածաշրջան : Արցախ (Հադրութ) Նյութ : Բուրդ Ինվենտար # : 11178

Գորգն ունի հարուստ զարդապատկերներ: Վառ կարմիրով, փիրուզագույնով, սևով և սպիտակով ամբողջ գորգադաշտում պտղաբերության խորհրդանիշ հանդիսացող գորտի ոճավորված պատկերներ են: Լայն շրջագոտին հարդարված է արևանշանների պատկերներով: Հավաքածու : Ազգագրական հավաքածու Ցուցասրահ : Հայկական Գորգարվեստ XIV-XX դդ. Ժամանակաշրջան : Նորագույն շրջան (XX դ. սկիզբ) Տարածաշրջան : Սյունիք Նյութ : Բուրդ Ինվենտար # : 11132

Հորինվածքի գլխավոր զարդամոտիվը կենաց ծառի պտղատու ճյուղն է խնձորով: Հիմնական պատկերը ուղղահայաց կենտրոնագծով կրկնվում է երեք անգամ: Ամբողջ մակերեսը զարդարված է ճյուղերով, տերևներով, վարդյակներով: Վերնամասում հիմնագույնը կեղտոտ սպիտակից փոխվում է կարմիրի: Հավաքածու : Ազգագրական հավաքածու Ցուցասրահ : Հայկական Գորգարվեստ Ժամանակաշրջան : Նոր շրջան (XX դ. սկիզբ) Տարածաշրջան : Պարսկահայք (Սալմաստ) Նյութ : Բուրդ Ինվենտար # : 10743