ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ

Մասնատուփ

Պատրաստվել է Մոսկվայում Հովսեփ արքեպիսկոպոս Արղությանի պատվերով, ով էլ մասնատուփը նվիրել է Հաղպատի վանքին:
Ըստ մասնատուփի վրայի հիշատակագրության տուփի մեջ կան սրբերի մասունքներ և մի կտոր խաչափայտից:

Հավաքածու : Ազգագրական հավաքածու

Ցուցասրահ : Քրիստոնյա Հայաստանը IV – IX դդ.

Ժամանակաշրջան : Նոր շրջան (1797թ.)

Տարածաշրջան : Լոռի (Հաղպատի վանական համալիր)

Նյութ : Արծաթ, ոսկի, նռնաքար, ապակի

Ինվենտար # : Ա 6806