ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ

Սափոր

Լայն իրանով, նեղ, երկար վզով սափորի ողջ մակերեսը նկարազարդված է թեփուկների նման նախշերով: Իրանի կենտրոնում, երկու տեղ, սպիտակ ֆոնի վրա ոճավորված մեծ ծաղկանախշեր են:

Հավաքածու : Ազգագրական հավաքածու

Ցուցասրահ : Հայկական կիրառական արվեստ XV – XIX դդ..

Ժամանակաշրջան : Նոր շրջան ( XIX դ. սկիզբ)

Տարածաշրջան : Գաղթավայրեր (Կուտինա)

Նյութ : Հախճապակի, ջնարակ

Ինվենտար # : Ա 8655