ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ

Սրբիչ

Սպիտակ բամբակյա սրբիչի երկու եզրերին վարդագույն, երկնագույն, կանաչ երանգավորմամբ մետաքսաթելերով և ոսկեգույն մետաղաթելով ասեղնագործված է հինգ անգամ կրկնվող զարդանախշ: Նավակաձև պատկերի կենտրոնում գույնզգույն թելերով, տարբեր ոճերի ասեղնագործությամբ բանված կլորավուն հորինվածք է, փշատերև ճյուղերով, գույնզգույն ծաղիկներով և տերևներով բոլորված: Սրբիչի եզրերին մետաղաթելով գծանախշի վրա նոճիների  շարան է մեկընդմեջ ծաղիկով և տնակով ընդմիջված:

Հավաքածու : Ազգագրական հավաքածու

Ժամանակաշրջան : Նոր շրջան (XIX դ. վերջ)

Տարածաշրջան : Գաղթավայրեր (Կեսարիա)

Նյութ : Բամբակ

Ինվենտար # : 236