Հայաստանի պատմության թանգարանում կայացավ դասախոսություն՝
«ԱԿՆԱՐԿ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԳՈՐԳԱՐՎԵՍՏԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ»

Բանախոս՝ պատմական գիտությունների թեկնածու Լիլյա Ավանեսյան

Օգոստոսի 12-ին ժամը 15:30 – 17:00