«Դրվագներ ինքնության. տարազ» ցուցահանդեսի շրջանակներում տեղի ունեցավ «Թաղիքը եւ նրա կիրառությունը հանդերձանքում» թեմայով դասախոսությունը:
ՀՀ ժողովրդական վարպետ Լալա Մնեյանը խոսեց թաղիքագործության, թաղիքի ստացման եղանակի ու տեսակների, տարազում հանդիպող թաղիքե բաղադրիչների մասին։