Հայաստանի պատմության թանգարանի ազգագրության բաժնի գիտաշխատող, պատմական գիտությունների թեկնածու Լիլյա Ավանեսյանը ներկայացրեց հայկական գորգերի և տարազի զարդաձևերի իմաստաբանական ընդհանրությունները, բացահայտեց ազգային մշակույթի հիմքում ընկած աշխարհի վերաբերյալ հնագույն պատկերացումները և ընկալումները: