Օրեր առաջ Հայաստանի պատմության թանգարանում տեղի ունեցավ հանդիպում «Ռեմինիսցենցիա» անհատական ցուցադրության հեղինակ Հերման Նորդերմեերի հետ, ով խոսեց լիտոգրաֆիայի, դրա տեխնիկայի և առանձնահատկությունների մասին, ներկայացրեց իր աշխատանքների ստեղծման ընթացքը, դրանցում արտահայտված խորհրդաբանությունը։