ԱՐԱՐԱՏԻ ՍՏՈՐՈՏԻՆ | ՀՆԱԳՈՒՅՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՔԱՆՉԵԼԻՔԸ

  Ֆրանսիա՝ Առլ, Արվեստի թանգարան

   2007թ. ապրիլ – հուլիս