ԳԱՆՁԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՑ

  Հոլանդիա` Լեյդեն, Ռիյկսմուզեում

    2001թ. նոյեմբեր-2002թ.հունիս