ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԸՍՏ ՄԱՆԴԵԼՇՏԱՄԻ | ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆԸ 1880 – 1920 թթ.

  Պետական ռուսական թանգարան և «Ռոսֆոտո» ցուցադրության կենտրոն

   2016թ. սեպտեմբեր – նոյեմբեր