ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳԱՆՁԵՐԸ | ԱՐԱՐԱՏԻ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԸ

                Հունգարիա` Բուդապեշտ, Կարոլի Միհալի պալատ

     2002թ. հուլիս-նոյեմբեր