ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 12 ՄԱՅՐԱՔԱՂԱՔՆԵՐԸ

  Ֆրանսիա՝ Փարիզ, Սենտ-Շապել Կոնսիերժերի

   2006թ. դեկտեմբեր – 2007թ.ապրիլ