ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՎԱՆԴՈՒՅԹԸ ԱՇԽԱՐՀԻԿԻ ԵՎ ՀՈԳԵՎՈՐԻ ՄԻՋԵՎ

  Սլովենիա՝ Լյուբլյանա, Ցանկարև Դոմ մշակույթի պալատ

   2010թ. փետրվար -հունիս