Հռոմ – Հայաստան

       Վատիկան` Առաքելական  գրադարան

  1999թ.  մարտ-հուլիս