ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆ ԻԲՐև ՊԱՏԿԵՐ

  Հունաստան՝ Թեսալոնիկի, Բյուզանդական արվեստի թանգարան | ԱՄՆ՝ Պրինստոնի համալսարանի արվեստի թանգարան

   2007թ. ապրիլ – հուլիս