Կանացիակերպ դիմավոր անոթ է, ձեռքերը (կանթերը) հենված են որովայնի վերին մասին: Քիթը վերադիր է, աչքերը, բերանը արված են հախճապակու կտորներից: Երկու շար <<վզնոցին>>, <<գոտուն>>, թևերին ընդելուզված են հախճապակու կտորներ: Իրանի կենտրում մեծ, կլոր բացվածք է: Այսպիսի աղամանների մեջ պահվում էր ընտանիքի մի քանի ամսվա աղի պաշարը: Հավաքածու : Ազգագրական հավաքածու Ժամանակաշրջան : Նոր շրջան (XIX դ. վերջ) Տարածաշրջան : Արագածոտն (Ապարան) Նյութ : Կավ Ինվենտար # : 4277