Հայկական գորգարվեստում վիշապագորգերի ընդունված տիպը գեղարվեստական հարուստ նկարագիր ունեցող վիշապօձի պատկերով XVIIդ. գորգերն են, որոնք փոքր չափերով վերարտադրվել են 1930-ական թթ․  «Երևանգորգ» արտելում։ Հավաքածու : Ազգագրական հավաքածու Ժամանակաշրջան : Նոր շրջան Դարաշրջան ։ 1930-ական թթ․ Տար [...]

Ծածկոցի կենտրոնում՝ ճաճանչավոր շրջանի մեջ, Աստծո Գառն է խաչվառով, շուրջը երկու տողով արձանագրություն է: Մնացյալ մակերեսին ասեղնագործված են քերովբեներ, նորալուսիններ, աստղեր, փաթիլաձև զարդանախշեր, անկյուններում` ծաղկեճյուղեր: Հավաքածու : Ազգագրական հավաքածու Ցուցասրահ : Քրիստոնյա Հայաստան [...]

Սպիտակ բամբակյա սրբիչի երկու եզրերին վարդագույն, երկնագույն, կանաչ երանգավորմամբ մետաքսաթելերով և ոսկեգույն մետաղաթելով ասեղնագործված է հինգ անգամ կրկնվող զարդանախշ: Նավակաձև պատկերի կենտրոնում գույնզգույն թելերով, տարբեր ոճերի ասեղնագործությամբ բանված կլորավուն հորինվածք է, փշատերև ճյու [...]