Ծածկոցի կենտրոնում՝ ճաճանչավոր շրջանի մեջ, Աստծո Գառն է խաչվառով, շուրջը երկու տողով արձանագրություն է: Մնացյալ մակերեսին ասեղնագործված են քերովբեներ, նորալուսիններ, աստղեր, փաթիլաձև զարդանախշեր, անկյուններում` ծաղկեճյուղեր: Հավաքածու : Ազգագրական հավաքածու Ցուցասրահ : Քրիստոնյա Հայաստանը IV – IX դդ. Ժամանակաշրջան : Նոր շրջան (XVIII) Տարածաշրջան : Էջմիածին Նյութ : բամբակ, մետաքսաթել, մետաղաթել Ինվենտար # : Ա 1711  

Սպիտակ բամբակյա սրբիչի երկու եզրերին վարդագույն, երկնագույն, կանաչ երանգավորմամբ մետաքսաթելերով և ոսկեգույն մետաղաթելով ասեղնագործված է հինգ անգամ կրկնվող զարդանախշ: Նավակաձև պատկերի կենտրոնում գույնզգույն թելերով, տարբեր ոճերի ասեղնագործությամբ բանված կլորավուն հորինվածք է, փշատերև ճյուղերով, գույնզգույն ծաղիկներով և տերևներով բոլորված: Սրբիչի եզրերին մետաղաթելով գծանախշի վրա նոճիների  շարան է մեկընդմեջ ծաղիկով և տնակով ընդմիջված: Հավաքածու : Ազգագրական հավաքածու Ժամանակաշրջան : Նոր շրջան (XIX [...]