Շեղբն երկու երեսին ունի չորսական տողով աղոթք-արձանագրություն։ Ա երես 1-ին տող․ Տէր, լու՛ր աղօթից իմոց, ունկն դիր խնդրուածոց իմոց ճշմարտութ(եամ)բ քով։ Լուր ինձ արդարու(թեամ)բ քով, և մի մտաներ ի դատաստան ընդ ծառայի 2-րդ տող․ քում, զի ոչ արդարանայ առաջի քո ամ(ենայն) կենդանի․ հալածե(ա)ց թշնա [...]

  Կաշվե այս ոտնամանը հայտնաբերվել է 2008-ին: Ըստ պեղող հնագետների ոտնամանը թվագրվում է Ք.ա. 3600- 3500թթ.` հիմք ընդունելով Կալիֆորնիայի և Օքսֆորդի համալսարանների Սպեկտրոմետրիկ լաբորատորիաներում արված ռադիոկարբոնային քննությունը: Սա գիտնականներին թույլ է տալիս զարմանալի պահպանվածությ [...]