Գորգի հիմնադաշտի երկայնքով տեղադրված են ութաթև երեք բազմագույն վահաններ: Գորգադաշտի տարբեր հատվածներում տեղադրված են կեռազարդ, խաչաձև, աստղաձև նախշեր: Գորգն ունի երեք եզրագոտի։ Հավաքածու : Ազգագրական հավաքածու Դարաշրջան ։ 1894 Տարածաշրջան : Կապան Նյութ : Բուրդ Ինվենտար # : 10456

Գորգադաշտի վրա՝ երկայնքով, սպիտակ երիզների մեջ ամփոփված են խաչակենտրոն երեք ութանիստ մեդալիոններ: Գորգը բոլորված է երկրաչափական և բուսական պատկերներով հարդարված երկու լայն շրջագոտիներով և երկու նեղ զարդագոտիներով։ Հավաքածու : Ազգագրական հավաքածու Դարաշրջան ։ 19-րդ դար Տարածաշրջան : Գանձա [...]

Գորգադաշտի կենտրոնում դասավորված են քառաթև չորս մեդալիոններ: Գորգն ունի երեք եզրագոտի․ ներքին՝ նեղ գոտու երկայնքով Տ-ձև նախշեր են: Սպիտակ հիմնագույնով արտաքին գոտին հարդարված է գինու բաժակ կոչվող պատկերով։ Հավաքածու : Ազգագրական հավաքածու Դարաշրջան ։ 19-րդ դարի վերջ Տարածաշրջան : Արցախ Ն [...]

Այս խմբի գորգերը, ինչպես նաև ներկայացված օրինակը, ունեն կարմիր հիմնագույն։ Գորգադաշտում պատկերված են ձիեր, շներ, նվագող տղամարդկանց պատկերներ: Գորգը երիզված է երեք զարդագոտիով: Երկու նեղ զարդագոտիների մեջ թեք գծանախշերի շղթաներ են: Ունի հայատառ արձանագրություն: Հավաքածու : Ազգագրական հավ [...]

Ներկայացված օրինակի հիմնադաշտի կենտրոնում խաչաձև հորինվածք է, անկյուններում կան թռչնակերպ նախշեր: Խաչաձև հորինվածքի մեջ՝ կենաց ծառեր են, վիշապանման զարդանախշեր: Գորգն ունի երեք շրջագոտի: Հավաքածու : Ազգագրական հավաքածու Դարաշրջան ։ 1915 թ․ Տարածաշրջան : Եղեգնաձոր Նյութ : Բուրդ Ինվենտար # [...]

Ներկայացված օրինակը Հայաստանի պատմության թանգարանում է պահվում 2011 թվականից։ Գորգը գործվել է 20-րդ դարի սկզբին՝ Արցախի Բերդաշեն գյուղի բնակիչ Նինա Առուստամյանի մոր ձեռքով՝ դստեր հարսանեկան ծեսի առիթով։ Գորգի կարմիր հիմնադաշտի վրա հորիզոնական դասավորված են սև, սպիտակ, շագանակագույն վեց ձ [...]

Ներկայացված օրինակի հիմնադաշտի կենտրոնում խաչաձև հորինվածք է, անկյուններում կան թռչնակերպ նախշեր: Խաչաձև հորինվածքի մեջ՝ կենաց ծառեր են, վիշապանման զարդանախշեր: Գորգն ունի երեք շրջագոտի: Հավաքածու : Ազգագրական հավաքածու Դարաշրջան ։ 19-րդ դարի վերջ Տարածաշրջան : Գորիս Նյութ : Բուրդ Ինվենտ [...]

Նման օրինակները հայազգի հետազոտողների շրջանում հայտնի են «Խաչխորան» անվամբ, տրվում է նաև «Միքայել» անունը՝ համաձայն այս խմբի մի օրինակի վրա առկա հայատառ նույնանուն արձանագրության։ Ներկայացված օրինակը ունի կարմիր հիմնագույն, երկու ամբողջական և մեկ ոչ ամբողջական խաչահիմք հորինվածքներ՝ յուր [...]

Արցախի Դիզակի գավառում՝ Տողում, Հադրութում, Խցաբերդում և այլ բնակավայրերում մինչև 20դ․ սկիզբ գործել են վիշապի պատկերով մեծ կարպետներ: Օձակերպ վիշապի հնագույն կերպարը հայտնի է թերևս Հայաստանի ժայռափորագիր պատկերներում տեղ գտած տեսարաններից: Սա մեծ մարմնով օձակերպ վիշապի պատկեր է, որը հարձ [...]

Սևանի ավազանի Կարմիրի շրջանում գործվել են հայտնի «Խաչ» տիպի գորգեր, որոնցից մասնատված վիճակով մեզ է հասել XIXդ. նմուշներից մեկը: Գորգի հիմնադաշտի կենտրոնում տեղադրված է խաչաձև վահան արևի, ծառի, ամպրոպի աստվածության, վիշապօձի, անձրևի գաղափարանշաններով: Գորգադաշտի այլ հատվածներում կան ծառի [...]