Բարձր պատվանդանի վրա կանգնած առյուծի սնամեջ ֆիգուրա է: Կենդանին խոշորագլուխ է, ականջները` կարճ, աչքերը նշված են փոսորակներով: Հաստ դնչին ընդգծված են քիթը, լայն բացած երախը, ժանիքները: Իրանի կողային մասերին կան մեկական անկյունաձև բացվածքներ: Գավակը կլորավուն է, պոչը` երկար, ծայրը դեպի վեր [...]

Կենտրոնում անկանոն օվալի ձև ունեցող կարմրա-շագանակագույն ագաթե կուլոն է (7 x 5 սմ), որը կենտրոնում ունի երկայնական միջանցիկ անցք՝ թելի վրա հագնելու համար: Զարդի երկու կողմերին շարված են սարդիոնե երկկոնաձև ուլունքներ, ապա սիմետրիկ հաջորդականությամբ տարբեր ձևեր ունեցող ոսկյա և սարդիոնե ուլ [...]

Շենգավիթի թասը պաշտամունքային ծեսին նվիրված, հմայական նշանակություն ունեցող առարկա է, որի զարդանկարում իրենց արտահայտությունն են գտել բնության տարերքի, պտղաբերության հետ կապված պատկերներ: Հորինվածքի կենտրոնում կրակի պաշտամունքային կլոր օջախն է՝ եռաթև ելուստներով, իսկ նրա շուրջը թռչուններ [...]

Գլխավոր անկյունաձև զարդապատկերը կազմված է ջուրը խորհրդանշող ալիքազարդ ժապավեններից, որ կարասի իրանի վրայով ձգվում են դեպի վեր: Ժապավենների ծայրերին բազմագալար պարույրներով կերպավորված են թռչնագլուխ վիշապները՝ իբրև ջրի և անոթի պարունակության պահապան: Հորինվածքի կենտրոնի վերին մասում եռանկ [...]

Բրոնզե դրվագված թիթեղը ներկայացնում է Արեգակնային երկրակենտրոն համակարգության մոդելը: Ստորին մասի կենտրոնում՝ խաչաձև հիմքով և կիսաբոլորակ սայրով սակրի տեսքով, պատկերված է Երկիր մոլորակը: Այն շրջապատված է ջրի և մթնոլորտի շերտերը նշող երկու օղակներով: Գլխավերևում շողարձակող սկավառակը խորհր [...]

Արձանախմբի կենտրոնական ֆիգուրան հզոր մկանունքով ցուլն է: Ցուլի մոտ՝ պատվանդանի վրա կանգնած են երկու այծ: Ունենալով պաշտամունքային նշանակություն, քանդակը օգտագործվել է իբրև կառքի հմայական զարդ և շտանդարտ: Հավաքածու : Հնագիտական հավաքածու Ցուցասրահ : Միջին Բրոնզի Դար Ք.ա. XXIII-XV դդ., Ուշ [...]

Անտրոպոմորֆ կուռք է, դեպի երկինք ուղղված թևերով և գլխով: Շեշտված կանացի հատկանիշները՝ լայնակոնք իրանը և ստինքանման տասնվեց ուռուցիկ ելուստները, խորհրդանշում են Մայր աստվածությունը: Հավաքածու : Հնագիտական հավաքածու Ցուցասրահ : Միջին Բրոնզի Դար Ք.ա. XXIII-XV դդ., Ուշ Բրոնզի Դար Ք.ա. XV-XI [...]

Ծիսական շերեփ է՝ քանդակազարդ երկար պոչով: Պոչը գլանաձև է, սնամեջ՝ հարդարված սեպաձև կտրվածքներով, ավարտվում է անիվի վրա նստած թռչունի քանդակով: Անիվի կենտրոնում ներառնված է խաչի պատկեր: Հավաքածու : Հնագիտական հավաքածու Ցուցասրահ : Միջին Բրոնզի Դար Ք.ա. XXIII-XV դդ., Ուշ Բրոնզի Դար Ք.ա. XV [...]

Սեպաձև շեղբով միաձույլ դաշույն է: Երկսայր է՝ երկու երեսից զարդարված ակոսներով, որոնց միջև գալարվող օձի մեկական ռելյեֆներ են: Շեղբի վերին՝ լայնացող մասում, փորագրված է վազող պարույր: Դաստակը խողովակաձև է՝ կիսագնդաձև գլխիկով: Հավաքածու : Հնագիտական հավաքածու Ցուցասրահ : Միջին Բրոնզի Դար Ք. [...]

Պայտաձև օջախի ծայրի զարդ է՝ մարդու ոճավորված գլխի տեսքով: Գլուխը կոնաձև է՝ ռելյեֆ օղակաձև աչքով: Ակնաբիբը նշված է կլոր փոսիկով, բերանը՝ ակոսով: Հավաքածու : Հնագիտական հավաքածու Ցուցասրահ : Վաղ Բրոնզի Դար Ք.ա. IV հազ. – XXIII դ. Ժամանակաշրջան : Ք.ա. III հազ. I կես Տարածաշրջան : Հառիճ (Շիր [...]