ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ

Աստվածամոր հնագույն պատկերագրությունը

 

Աստվածամոր հնագույն պատկերագրություն

Զ. Թառայան
Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 2012. -208էջ /ռուսերեն/

Մենագրության մեջ  ի հայտ են գալիս Աստվածամոր պաշտամունքի պատմականորեն ձևավորված հնագույն արտացոլումները, որպես կրոնական պատկերացումների վաղ ձևեր՝ վերականգնված հիմնականում Հայաստանի պատմության թանգարանի կողմից տրամադրված նյութի հիման վրա: