Սիլլոգե. բյուզանդական դրամների. Հայաստան, Հ. III. Անանուն ֆոլիսներ. A դաս Հայաստանի պատմության թանգարան Հասմիկ Հովհաննիսյան, Երևան, 2016․ – 284 էջ /հայերեն-անգլերեն/ — Սույն հատորը ներկայացնում է Հայաստանի պատմության թանգարանի բյուզանդական դրամների հավաքածուի A դասի անանուն ֆոլիսները (շուրջ 969 - 1028 թթ.), որոնց մեծ մասը հայտնաբերվել է Հայաստանում։ Գիրքը հրատարակվել է հայերեն և անգլերեն լեզուներով։

  Շենգավիթ Կատալոգ, Հայաստանի պատմության թանգարան, Ռ. Բադալյան, Երևան, 2015. - 245 էջ /ռուսերեն/ _ Կատալոգի մեջ զետեղված է Հայաստանի պատմության թանգարանի ֆոնդերում պահվող Շենգավիթ վաղ բրոնզեդարյան բացառիկ հուշարձանի ողջ հնագիտական նյութը, որը մեծ պահանջարկ ունի Հին Արևելքի պատմության և մշակույթի մասնագետների և հնագետների շրջանում:

  Հայութեան երկունքը Մենագրություն, Ա-Դո (Հ. Տեր-Մարտիրոսյան) Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 2014. - 652 էջ /հայերեն/ — Պատմաբան, տնտեսագետ-վիճակագիր, հրապարակախոս Ա-Դոյի (Հովհաննես Տեր-Մարտիրոսյան, 1867 – 1954 թթ.) «Հայութեան երկունքը» ուսումնասիրությունը ժամանակակցի վկայություններն ու դիտարկումներն են հայ ժողովրդի քաղաքական ճակատագրի համար վճռորոշ 1914-1920 թթ. իրադարձությունների վերաբերյալ: Ձեռագիրը հրատարակվում է առաջին անգամ: Նախատեսված է պատմաբանների և ընթերցողների լայն շրջանի [...]

  Ֆոլքմար Գանցհորն Քրիստոնեա-արևելյան գորգը: Ակունքներից մինչև XVIII դարն ընկած պատկերագիտական զարգացման ուրվագիծ, /թարգմանությունը՝ գերմաներենից Հրաչյա Ստեփանյան/ Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 2013. - 536 էջ /հայերեն / — Այս հիմնարար մենագրության մեջ ըստ ամենայնի քննության է առնվում արևելյան գորգի ծագման և զարգացման պատ-մությունը: Պատմական, մատենագրական հարուստ նյութի, ինչպես նաև աշխարհի տարբեր թանգարանների, մասնավոր հավաքածուներում պահվող հնագույն նմուշների համադիր մասնագիտական քն [...]

  Աստվածամոր հնագույն պատկերագրություն Զ. Թառայան Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 2012. -208էջ /ռուսերեն/ — Մենագրության մեջ  ի հայտ են գալիս Աստվածամոր պաշտամունքի պատմականորեն ձևավորված հնագույն արտացոլումները, որպես կրոնական պատկերացումների վաղ ձևեր՝ վերականգնված հիմնականում Հայաստանի պատմության թանգարանի կողմից տրամադրված նյութի հիման վրա:

  Ե. Բայբուրթյան Հայաստանի հնագույն մշակույթներ հաջորդականությունը հնագիտական նյութի հիման վրա, Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 2011. /ռուսերեն/

  Գ. Գրիգորյան Հայաստանի վաղ միջնադարյան քառանիստ կոթողները, Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 2012. - 288 էջ /հայերեն-անգլերեն-ռուսերեն/ _ «Հայաստանի վաղ միջնադարյան քառանիստ կոթողները» մենագրությունն առաջին համալիր ուսումնասիրությունն է, ուր ի մի են բերվել 252 քառանիստ կոթող Հայաստանից, Արևմտյան Հայաստանից (Թուրքիա), Վրաստանից, Լեռնային Ղարաբաղից: Մինչ օրս հրատարակված 89 կոթողների հետ մեկտեղ առաջին անգամ գիտական շրջանառության մեջ են դրված 163 քառանիստ կոթողներ, որոնց մեջ են նաև հեղինա [...]

  Ա. Իսրայելյան Հայկական հմայական պահպանակները XVIII-XX դդ., Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 2012. - 224 էջ /հայերեն-անգլերեն/ — Սույն աշխատության նպատակն է ներկայացնել Հայաստանի պատմության թանգարանի XVIII-XX դդ. հմայական պահպանակների ժողովածուն՝ բաղկացած բազմազան նմուշներից, որոնք, համապատասխանաբար, տարբեր գործառույթ-ներ ունեն: Սա հայկական հմայիլներին նվիրված եզակի ուսումնասիրություն է՝ առաջին փորձը դրանք վերլուծելու և բացահայտելու ըստ էության: Տրվում են կիրառության ձևերն առօրյայում [...]

  Ռ. Վարդանյան Սիլլոգե հռոմեական դրամների Հայաստան, Հ. 1 Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 2011. - 120 էջ /հայերեն-անգլերեն/ - Սույն հատորով, Հայաստանի պատմության թանգարանն սկսում է հրատարակել իր դրամագիտական ժողովածուն՝ սիլլոգե ձևաչափով: Կատալոգը պարունակում է Հռոմեական հանրապետության 463 դրամների նկարագրությունները՝ հայերեն և անգլերեն լեզուներով, և դրանց լուսանկարները: Հավելյալ չորս աղյուսակներում ներկայացված են դրամների վրա հանդիպող դրոշմների և գրաֆիտների խոշորացված պատկերները: Գիրքը [...]

  Ն. Ավագյան Հայկական ժողովրդական տարազը XIX-XX դդ., Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 1983.