ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ

Արթիկի դամբարանադաշտը /կատալոգ/

 

Տ. Խաչատրյան
Արթիկի դամբարանադաշտը /կատալոգ/,
Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 1979.