ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ

Զանգեզուրի հայերը

 

Ս. Լիսիցյան
Զանգեզուրի հայերը,
Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 1969.