ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ

Հայաստանի դրամական գանձերը

 

Խ․ Մուշեղյան

Հայաստանի դրամական գանձերը,
Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 1973.