ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ

Հայաստանի հնագույն մշակույթներ հաջորդականությունը հնագիտական նյութի հիման վրա

 

Ե. Բայբուրթյան
Հայաստանի հնագույն մշակույթներ հաջորդականությունը հնագիտական նյութի հիման վրա,
Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 2011. /ռուսերեն/