ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ

Հայերեն արձանագրությամբ առարկաներ

 

Ե. Մուշեղյան
Հայերեն արձանագրությամբ առարկաներ,
Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 1964.