ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ

Հայկական ժողովրդական տարազը XIX-XX դդ.

 

Ն. Ավագյան
Հայկական ժողովրդական տարազը XIX-XX դդ.,
Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 1983.