ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ

Հայկական հմայական պահպանակները XVIII-XX դդ.

 

Ա. Իսրայելյան
Հայկական հմայական պահպանակները XVIII-XX դդ.,
Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 2012. – 224 էջ /հայերեն-անգլերեն/

Սույն աշխատության նպատակն է ներկայացնել Հայաստանի պատմության թանգարանի XVIII-XX դդ. հմայական պահպանակների ժողովածուն՝ բաղկացած բազմազան նմուշներից, որոնք, համապատասխանաբար, տարբեր գործառույթ-ներ ունեն: Սա հայկական հմայիլներին նվիրված եզակի ուսումնասիրություն է՝ առաջին փորձը դրանք վերլուծելու և բացահայտելու ըստ էության: Տրվում են կիրառության ձևերն առօրյայում և ծեսերում, կապերը տարբեր պաշտամունքների և ժողովրդական հավատալիքների հետ: Այն, անկասկած, ուշագրավ է ազգագրագետների, հնագետների, մշակութաբանների, արվեստի տեսաբանների և, առհասարակ, ժողովրդական ավանդույթներով ու սովորույթներով հետաքրքրվողների համար: