ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ

Հովհաննավանքը և նրա արձանագրությունները

 

Կ. Ղաֆադարյան
Հովհաննավանքը և նրա արձանագրությունները,
Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 1948.