ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ

Շենգավիթ /կատալոգ/

 

Շենգավիթ

Կատալոգ, Հայաստանի պատմության թանգարան, Ռ. Բադալյան, Երևան, 2015. – 245 էջ /ռուսերեն/
_
Կատալոգի մեջ զետեղված է Հայաստանի պատմության թանգարանի ֆոնդերում պահվող Շենգավիթ վաղ բրոնզեդարյան բացառիկ հուշարձանի ողջ հնագիտական նյութը, որը մեծ պահանջարկ ունի Հին Արևելքի պատմության և մշակույթի մասնագետների և հնագետների շրջանում: