ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ

Սանահնի վանքը և նրա արձանագրությունները

 

Կ. Ղաֆադարյան
Սանահնի վանքը և նրա արձանագրությունները,
Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 1957.