ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ

Սասունի բարբառը

 

Վ. Պետրոսյան
Սասունի բարբառը,
Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 1965.