ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ

Սիլլոգե հռոմեական դրամների Հայաստան, Հ. 1

 

Ռ. Վարդանյան
Սիլլոգե հռոմեական դրամների Հայաստան, Հ. 1
Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 2011. – 120 էջ /հայերեն-անգլերեն/

Սույն հատորով, Հայաստանի պատմության թանգարանն սկսում է հրատարակել իր դրամագիտական ժողովածուն՝ սիլլոգե ձևաչափով: Կատալոգը պարունակում է Հռոմեական հանրապետության 463 դրամների նկարագրությունները՝ հայերեն և անգլերեն լեզուներով, և դրանց լուսանկարները: Հավելյալ չորս աղյուսակներում ներկայացված են դրամների վրա հանդիպող դրոշմների և գրաֆիտների խոշորացված պատկերները: Գիրքը համալրված է ցանկերով: