Կ. Ղաֆադարյան Հովհաննավանքը և նրա արձանագրությունները, Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 1948.