Տ. Խաչատրյան Հին Արթիկի նյութական մշակույթը, Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 1963. /ռուսերեն/