Վ. Պետրոսյան Սասունի բարբառը, Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 1965.