Տ. Խաչատրյան Արթիկի դամբարանադաշտը /կատալոգ/, Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 1979.