Ն. Ավագյան Հայկական ժողովրդական տարազը XIX-XX դդ., Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 1983.

  Խ. Մուշեղյան Դրամական շրջանառությունը Հայաստանում մ.թ.ա 5-մ.թ.14-րդ դդ., Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 1983.